Comisii

COMISII

Comisii

1. Comisia pentru activităţi juridice, de disciplină, muncă, protecție socială și protecția copilului:
     Balizs Győző - președinte 
     Cheșa Daniel - secretar
     Kovács Zoltán-Csaba
     László Sándor
     Macaveiu Victor-Mircea
 
2. Comisia pentru activităţi social-culturale, culte, sport, învăţământ, sănătate și familie:
     Erdős-Balizs Zoltán - președinte
     Pap Enikő-Erzsébet - secretar
     Árgya Csaba
     Kovács Zoltán-Csaba
     Márton Irma
 
3. Comisia pentru activități econimico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism, agricultură, servicii publice și comerț:
     László Sándor - președinte
     Oltean Elvira - secretar
     Popa Răzvan-Corneliu
     Szitai Alexandru
     Fülöp Nicolae