Hotarari

HOTARARI

2019

HCL 2-31.01.2019 modif. HCL 38 din 2015 aprob.ind.tehn.econ. Extindere rețea de apă și canalizare me

HCL 2-31.01.2019 modif. HCL 38 din 2015 aprob.ind.tehn.econ. Extindere rețea de apă și canalizare me

HCL 2-31.01.2019 modif. HCL 38 din 2015 aprob.ind.tehn.econ. Extindere rețea de apă și canalizare me

2018

HCL 1-12.01.2018 priv. modif.și complet. HCL 2130.05.2017-imp.și taxe locale, taxe speciale pe 2018.

HCL 2-12.01.2018 priv.validarea Dispoziției Primarului nr. 204 din 08.12.2017 rectif.buget local Cor

HCL 3-12.01.2018 priv.validarea Dispoziției Primarului nr. 208 din 20.12.2017 rectif.buget local Cor

HCL 4-12.01.2018 priv.aprob.ind.tehnico-econ. al obiectiv. Extindere rețea canalizare str. nr. 24 Co

HCL 5-12.01.2018 priv.aprob.ind.tehn.-econ.-Ext.rețea apă și canaliz. str. Spectrum-Corunca

HCL 6-12.01.2018 priv.aprob. tehn.-econ. Betonare șanțuri de scurgere cu podețe-zona Substejăriș-Cor

HCL 7-12.01.2018 priv.aprob.ind.tehn.-econ.-Construire clădire vestiar -teren de fotbal Corunca

HCL 8-31.01.2018 priv.acord. ajutor.de urgență pt. dna. Kővári Mária

HCL 9-31.01.2018 priv.acord.ajutor de urgență pt.dl. Barabás Emeric

HCL 10-31.01.2018 priv.acord.ajutor de urgență pt.dl. Ötvös Andor Attila

HCL 11-31.01.2018 priv.atestarea apartanenței la dom.publ. și acordul înscr. în CF a dr .de propr. d

HCL 12-31.01.2018 priv.aprob.rețelei șc. pt. anul șc. 2018-2019

HCL 13-19.02.2018 priv.aprob. Strategia de dezv.locală Corunca 2017-2020

HCL 14-19.02.2018 priv.modif. structurii organizat.și a statutului de funcții ap.de speci. al primar

HCL 15-19.02.2018 priv.atest.apartenenț.la domen.publ.și acord.înscr.în CF a dr.de propr.asupra unor

HCL 16-19.02.2018 priv.aprob.bugetului local Corunca 2018

HCL 17-29.03.2018 priv.alegerea președintelui de ședință

HCL 18-29.03.2018 priv.aprob.prelung.duratei contr. de închiriere pt terenuri categ. de fol.pășune n

HCL 19-29.03.2018 priv.atest.apartenenț.la domen.publ.și acord.înscr.în CF a dr.de propr.asupra pod

HCL 20-29.03.2018 priv.modif.structurii organiz.și a statului de funcții ap.de speci. al primarului

HCL 21-27.04.2018 priv.valid. Dispoz. Primar. nr. 27 din 14.03.2018 priv.rectif.buget.local Corunca

HCL 22-27.04.2018 priv.stab.impozitelor și taxelor locale, taxe.speci. pe 2019

HCL 23-27.04.2018 priv.aprob.prelungirii contr.de închir. 210-33126-14.11.2006

HCL 24-27.04.2018 priv.aprob.angaj.asist.pers.pt.pers.cu handicap grav

HCL 25-27.04.2018 priv.atestarea aparten.la domen.public. și acord.înscr.în CF a dr.de propr. străzi

HCL 26-11.05.2018 priv.organiz. Zilelor com. Corunca 2018

HCL 27-11.05.2018 priv.modif. Anexa nr. 4-Progr.de invest.pe 2018 HCL 16-19.02.2018-aprob.buget pe 2

HCL 28-31.05.2018 priv.aprob.cont.exec.al buget.UAT Corunca pe trim. IV 2017

HCL 29-31.05.2018 priv.aprob.cont.exec.al buget.UAT Corunca pe trim. I 2018

HCL 30-31.05.2018 priv.aprob.Plan de acțiuni sau lucr.de int.local pt.repart.orelos de muncă-benef.a

HCL 31-31.05.2018 priv.aviz de principiu pt.preluarea unui drum de acces-CF 54210, nr.cad. 54210

HCL 32-22.06.2018 priv.aprob.prelungirii Contr.de închir. nr. 1904-25.06.2003

HCL 33-28.06.2018 priv.alegerea președ.de ședință

HCL 34-28.06.2018 priv.modif.Anexei nr. 4-Progr.de invest. pe 2018 al HCL 16-2018 aprob.buget.local

HCL 35-28.06.2018 priv.aprob.indic.tehnico.econ. Moderniz.drum vicinal Corunca-Păsăreni

HCL 36-28.06.2018 priv.aprob.ind.tehn.-econ.-Elib.amplasament rețele e.pt.construire străzi comunale

HCL 37-28.06.2018 priv.stab.taxei de închir.pt.ocup.domen.publ.de comercianți-pt a participa cu ampl

HCL 38-04.07.2018 priv.revoc.HCL 5-12.01.2018-aprob.ind.tehn.-econ. Extindere rețea apă și canalizar

HCL 39-04.07.2018 priv.revoc.HCL 4-12.01.2018-ind.t-e Extind.rețea canalizare str. nr. 24-Corunca

HCL 40-04.07.2018 priv.modif.și compl.HCL 59-28.12.2016-ind.t.-e. Ext.rețea de apă și canalizare în

HCL 41-04.07.2018 priv.aprob.modif.și complet.HCL 58-28.12.2016-Extindere rețea de canaliz.str. nr.

HCL 42-23.07.2018 priv.aprob.finanțării multianuale Asfaltare str. Vale, Narciselor, nr. 19-Corunca

HCL 43-23.07.2018 priv.modif.Anexa 4 Progr.de invest.pe 2018 HCL 16-19.02.2018-aprob.buget pe 2018-C

HCL 44-23.07.2018 priv.aprob. doc.de urbanism PUZ-Construire locuințe unifam.-inițiator Kerekes Atti

HCL 45-23.07.2018 priv.aprob. Reg. de org.și funcț. a terenului de fotbal-Corunca

HCL 46-23.07.2018 priv.aprob.Reg.de info.și consult.a publ.-elab.sau reviz. plan.de amenajare a teri

HCL 47-23.07.2018 priv.aprob.amplas.1 stâlp pe domen.public Corunca cf.LEA MT Livezeni-Fântânele

HCL 48-23.07.2018 priv.trecerea 1 teren din domen.priv în domen.publ.de interes local-Bozeni 1-B

HCL 49-25.07.2018 priv.aprob.folos.Cămin.cult. Bozeni-Pelerinaj Sf. Ana-Bozeni

HCL 50-01.08.2018 priv. aprobare caiet de sarcini serv deșeuri Corunca

HCL 51-28.08.2018 priv. apr. contului de exec. trim II.

HCL 52-28.08.2018 priv. apr. angajare asistent personal

HCL 53-27.09.2018 priv. alegere președinte de ședință

HCL 54-27.09.2018 priv. rectif. bugetului local

HCL 55-27.09.2018 priv. aviz de princ. preluare drum de acces

HCL 56-27.09.2018 priv. alocare sprijin financiar culte

HCL 57-27.09.2018 priv. apr. SF Amenaj. teren de sport multif Bozeni

HCL 58-27.09.2018 priv. implem. proi. Amenaj. teren de sp. multif. Bozeni

HCL 59-27.09.2018 priv. modif. HCL nr. 38 din 2015

HCL 60-27.09.2018 aprob. PUD Biriș

HCL 61-27.09.2018 apr. indic. tehn.-econ. Modern. drum vicinal Corunca Păsăreni

HCL 62-27.09.2018 apr. indic. tehn.-econ. Alimentare cu apă și canal. Bozeni

HCL 63-27.09.2018 acordare ajut. de urg.

HCL 64-27.09.2018 numire repr. CL în Consil. de Admin. a Șc. Gimn. Tholdalagi M.-Corunca

HCL 65-28.09.2018 privind organizare eveniment 1 Decembrie 2018

HCL 66-28.09.2018 privind acordare cadouri pt. copii

HCL 67-09.10.2018 privind avizare documentații SMIDS Mureș

HCL 68-29.10.2018 privind anulare obligații fiscale persoane juridice r

HCL 69-29.10.2018 privind aprob. indic. tehn.-econ. Reabilitare teren de sport multif.

HCL 70-29.10.2018 privind validare Disp. Primar nr. 147 rectificare buget

HCL 71 din 29 oct 2018 modif HCL 50 din 2017-PUZ Ignat László

HCL 72-29.11.2018 priv.aprob.contului de execuție buget UAT Corunca-trim III - 2018

HCL 73-29.11.2018 priv.modif. HCL nr.54 din 11.09.2015 ind.tehn.-econ. o. Construire trotuar str. Si

HCL 74-29.11.2018 priv.aprob.alocării sumei necesare pt colectare separată a deșeurilor pe 2019

HCL 75-29.11.2018 priv.aprob.suportării din bugetul local a chelt.priv.paza comunală pe 2019

HCL 76-29.11.2018 priv.modif.HCL nr. 22-27.04.2018 priv.stab.taxelor și impoz. locale, taxe speciale

HCL 76-29.11.2018 priv.modif.HCL nr. 22-27.04.2018 priv.stab.taxelor și impoz. locale, taxe speciale

HCL 77-29.11.2018 priv.accept.decl.de renunțare a terenului 2309 mp, drum, CF 54210

HCL 78-29.11.2018 priv.aprob.ind.tehn.-econ. la o.i. Extindere rețea de apă și canaliz str.Spectrum-

2013

HCL 1-09.01.2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2013

HCL 2-09.01.2013 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare

HCL 3-31.01.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local a

HCL 4-31.01.2013 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repart

HCL 5-31.01.2013 privind aprobarea asocierii Consiliului Local Corunca cu IPJ Mureș implementarea Pr

HCL 6-31.01.2013 priv. aprob. Regulamentului de amin. și funcț. a capelei mortuare

HCL 7-31.01.2013 priv.mater.lemnos marcat din pădurea comunală către a.econ.

HCL 8-31.01.2013 priv.complet.anexă HCL nr.29/31.05.2012 priv.actualiz.inventar și aprob. concesiona

HCL 9-31.01.2013 priv.modif. anexa nr. 101 din HG nr.964/2002 inventarul bunurilor-dom.public Corunc

HCL 10-28.02.2013 priv. aprobarea rețelei școlare UAT Corunca-2013-2014

HCL 11-28.02.2013 priv. aprobarea decont. chelt. de transport-2013-cadre didactice Șc. Gen. "Tholda

HCL 12-28.02.2013 priv. aprob. Regulamentul de admin. și funcț. teren multifuncțional - propr. publi

HCL 13-28.02.2013 priv. aprob. închirierii pășunilor-propr.privată a com. Corunca

HCL 14-28.02.2013 priv.asumarea răsp. CL Corunca față de SC Compania Aquaserv SA

HCL 15-28.02.2013 priv. acord. ajutor de urgență pt dna Lunca Susana

HCL 16-18.03.2013 priv. aprobare SF - Amenajare spatiu de joacă

HCL 17-18.03.2013 priv.instrumentarea proiectului "Amenajarea spațiului de joacă-Corunca și Promovar

HCL 18-18.03.2013 priv. modif. anexei nr. 101 din HG 964/2002-însușire inventar

HCL 19-18.03.2013 priv.modif. anexa nr. 101 din HG nr.964/2002 inventarul bunurilor-dom.public Corun

HCL 20-18.03.2013 priv.aprob.modif.Contr.delegare a gestiunii serv. publ. de alimentare cu apă și de

HCL 21-08.04.2013 priv.aprob.doc.de urbanism PUD Amplasare service auto-Corunca beneficiar com.Corun

HCL 22-08.04.2013 priv.aprob.inventar.patrimoniului com. Corunca pe anul 2012

HCL 23-08.04.2013 priv.aprob.bugetului local a com. Corunca pe anul 2013

HCL 24-08.04.2013 revenirea la HCL 7/31.01.2013 materialul lemnos marcat din pădurea comunală către

HCL 25-08.04.2013 priv.complet.HCL 12/28.02.2013 Regulament teren de sport multifuncțional

HCL 26-08.04.2013 priv.aprob.aderării unor UAT la ADI "AQUA INVEST MUREȘ"

HCL 27-30.05.2013 priv.aprob.Regulamentul de org. și funcț. Serv.Publ.de Salubrizare din jud.MS

HCL 28-30.05.2013 priv.aprob.aderării unor UAT la ADI "AQUA INVEST MUREȘ"

HCL 29-30.05.2013 priv.modif. Stat. de funcții și al organigramei-aparat propriu al Primarului com.

HCL 30-30.05.2013 priv.validarea Dispoziției Primarului nr. 109/23.04.2013 rectif.buget local Corunc

HCL 31-30.05.2013 priv.rectif.bugetului local a com.Corunca 2013

HCL 32-30.05.2013 pt aprob. Raportului-exec.buget.com. Corunca pe trim. IV 2012

HCL 33-30.05.2013 pt. aprob.Raportului priv.execuția bugetului com. Corunca pe trim.I 2013

HCL 34-30.05.2013 priv.aprob.SF/doc.de avizare lucrări de intervenție-stații de autobuz în Corunca,

HCL 35-30.05.2013 aprob. SF/doc.de avizare lucrări de intervenție-Modernizare iluminat public str. M

HCL 36-30.05.2013 priv. stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2014

HCL 37-30.05.2013 priv. completarea HCL 64/01.07.2009 - schimb de teren propr.priv.a com. Corunca-pt

HCL 38-30.05.2013 -priv.aprob.proi. SIGMA - sist. informatic de management agricol

HCL 39-27.06.2013 priv.aprob.SF/doc.de avizare lucrări de intervenție-Reparații la Căminul Cultural

HCL 40-27.06.2013 priv. însușirea și aprob.cuprinderii în inventar. dom.priv.Corunca a unor terenuri

HCL 41-27.06.2013 priv. mandat reprez. Adunare Generală - ADI Aqua Invest Mureș

HCL 42-29.07.2013 priv. Înființarea serv.public.de deszăpezire și întreținere spații verzi-Corunca

HCL 43-29.07.2013 priv.aprob.organigramei primăriei și a statului de funcții-aparat de specialitate

HCL 44-28.08.2013 priv.acordarea unui mandat special de reprez.a aut.publ. în AGA ADI ECOLECT MS

HCL 45-28.08.2013 priv.aprob.doc.și indic.tehn.-econ. și proi.tehnic. obiectiv - Extindere rețea de

HCL 46-28.08.2013 priv.rectif.buget local Corunca 2013

HCL 47-31.10.2013 priv.aprob.SF/doc.de avizare lucrări de interv., aprob.indicatorilor și al proi.te

HCL 48-31.10.2013 priv.validarea Dispoziției primarului nr. 303/07.10.2013 rectif.buget.local.Corunc

HCL 49-31.10.2013 priv.rectif.buget local Corunca 2013

HCL 50-31.10.2013 aprob.Rap.priv exec.bugetului Corunca trim.II 2013

HCL 51-31.10.2013 aprob.Rap.priv exec.bugetului Corunca trim.III 2013

HCL 52-28.11.2013 priv.validarea Dispoziției Primarului nr. 342/19.11.2013 rectif.buget local Corunc

HCL 53-28.11.2013 priv.rectif.buget local Corunca 2013

HCL 54-28.11.2013 priv. aprob. Regulament-măsuri de creștere a calității arhitecturale a clădirilor

HCL 55-28.11.2013 priv.aprob.acordării unor ajutoare de urgență pt. fam. celor decedați din decembri

HCL 56-30.12.2013 priv.aprob.doc.urbanism PUZ nr. 554/2013-conversie funcțională-deșeuri reciclabile

HCL 57-30.12.2013 priv. validarea Dispoziției Primarului nr. 361/13.12.2013 rectif. buget local Coru

HCL 58-30.12.2013 priv. stabilire taxă specială de salubrizare pe 2014

HCL 59-30.12.2013 priv. stabilirea taxei speciale de pază pe 2014

HCL 60-30.12.2013 priv. utilizarea excedentului bugetar pt. acoperirea golului de casă în 2014

HCL 61-30.12.2013 priv.aprob.asocierii CL Corunca cu IPJ MS-impl.progr."Poliție-Aut.Locale Serv.Publ