Informatii Generale

INFORMATII GENERALE

Informatii generale

Informatii generale

Comuna Corunca este situată pe drumul naţional DN 13 (E 60), la sud-est de Municipiul Târgu Mureş, la o distanţă de aproximativ 4 km, făcând parte din zona metropolitană a acestuia. De comuna Corunca aparţine şi localitatea Bozeni, care este situat la 5 km în partea de est a satului Corunca. Corunca se învecinează cu Municipiul Târgu Mureş şi cu comunele Livezeni, Acăţari, Păsăreni şi Găleşti. Numele comunei apare pentru prima oară în anul 1332, în registrul papal cu numele Koronka şi Korunka. În timpul domniei lui János Zsigmond în Ardeal, proprietatea aparţinea lui Mihalyfy Tamas.
 
După decăderea familiei Mihalyfy, proprietatea a ajuns în posesia cancelarului Kovasoczi Farkas, după care s-a transmis familiei Toldalaghi.  Mihai I Toldalaghi, diplomat al principatului Transilvaniei, a construit castelul în anii 1630, castel care apare deja în recensământul din 1680. La începutul secului XIX. Laszlo Toldalaghi iniţiază construcţia unui castel în stil baroc, care nu s-a realizat. În cele din urmă în jurul anului 1830 s-a construit o parte din castel, după proiectul lui Joseph Weixlbraun. Castelul cu planul în formă de U avea o faţadă în stil neoclasic. Clădirea cu dimensiuni bine proporţionate, armonioasă, cu o ornamentaţie modestă, se număra printre cele mai frumoase clădiri clasiciste din aceea perioadă.

Comuna are 2728 locuitori (conform recensămantului din 2012) în cele două localităţi ale sale – Corunca şi Bozeni.
Corunca până în anul 1968 a funcţionat ca şi comună separată incluzând şi localitatea Bozeni. Din anul 1968 localitatea Corunca şi Bozeni au fost trecuţi la comuna Livezeni şi aşa au funcţionat până în anul 2004. Cele două localităţi au fost despărţite de comuna Livezeni în iunie, anul 2004, şi formează o comună separată ca şi în trecut.

În comună funcţionează o Grădiniţă şi o Şcoală generală, ambele în satul Corunca. Ambele localităţi dispun de câte un Cămin cultural.
În localitatea Corunca sunt două biserici: Biserica Reformată construită între anii 1769 şi 1778 şi biserica ortodoxă construită în anul 1912. În localitatea Bozeni sunt tot două biserici: Biserica Reformată, construită în anul 1946 şi Biserica Romano-Catolică, construită în anul 1928. Capela mortuară din localitatea Corunca a fost construită în anul 2014.
În localitate funcţionează două cabinete medicale, un cabinet stomatolog şi o farmacie. Pe teritoriul comunei îşi are sediul Universitatea Sapientia, într-o clădire modernă şi frumosă.
 
Corunca este în primul rând o comună industrială. Datorită amplasării ei geografice, este o localitate atractivă pentru investitorii. Aproximativ 100 de societăţi comerciale şi-au deschis sediul pe raza comunei Corunca: parcuri auto, fabrică de medicamente, turnătorie, depozite, staţie de comprimare a gazelor naturale, pensiuni, centre logistice, firme de construcţii, fabrici, toate contribuind în mare măsură la creşterea nivelului puterii economice a comunei.
 
Proiecte de investiţii:

            Construire trotuare, modernizare străzi, extinderi reţea apă şi canalizare, modernizare şi extindere reţea de iluminat public.
Comuna Corunca se află în relaţii de parteneriat şi înfrăţire cu localitatea Kincsesbánya din Ungaria. Aceste relaţii se concretizează printr-o permanentă colaborare în plan economic, social, tehnic şi cultural, prin schimburi de experienţă, parteneriate între societăţile comerciale, acţiuni organizate în comun.