Istoric

ISTORIC

Istoric Corunca

Istoric Corunca

Studiind Hărțile Militare întocmite de Habsburgi, poate fi urmarită evoluția comunei și al peisajului înconjurător, în ultimii 250 ani. Secțiunile referitoare la Ardeal a Hărții Militare I. au fost făcute între anii 1769-1773. Pe aceste planuri poate fi recunoscută Biserica, și structura centrului comunal, caracteristică și astăzi, cu specifica ramificare a drumurilor în forma de Y. Centrul poate fi accesat de pe șoaseaua Tîrgu-Mureș-Sighișoara. Planul castelului actual nu poate fi recunoscut pe Harta respectivă, în locul lui apar conace și anexe gospodărești. Pe terenurile aparținând caselor din comună pot fi observate urmele grădinăritului, și a livezilor. Desenul mai arată o moară de apă, pe pârâul Sărat (Sos-patak), la limita sudică a comunei.

Datarea Hărții Militare II. referitoare la Ardeal, este dificilă. Deși Împăratul Francisc II. a dat ordin pentru măsurători topografice pe teritoriul Imperiului deja în 1806, cartografierea teritoriilor Ungariei contemporane a început numai în 1829 și a ținut până în 1866. Pe aceasta secție a Hărții este identificabilă deja structura actuală a localității-cel putin ceea ce priveste structura pieței centrale, și a centrului comunal. Aici apare și desenul concret al castelului, împreună cu grădina înconjurătoare, proiectată în stil liber, peisagist-aleea cu forma șerpuitoare, specifică acestui stil este bine identificabilă.

A treia Hartă Militară III. de pe teritoriul Ardealului a fost definitivată în perioada 1869-1873, și a fost actualizată între anii 1940-1944. Secțiunea Hărții teritoriului analizat, centru Comunal Corunca, arată și mai precis structura localității, punctând chiar și podurile de pe pârâurile din zonă. Pe unul dintre cele trei dealuri din grădina castelului, Makkoshegy - pe care conform scrierilor și schițelor lui Orban Balazs (Descrierea Tării Secuilor vol.I-III) a fost un foișor cu belvedere - este punctată o culme la altitudinea de 384m. În urma analizelor istoricului comunei și al peisajului înconjurător, se poate trage concluzia, că în ultimii 250 ani, comuna Corunca s-a dezvoltat organic pe baza unei structuri deja bine definite, existente. Actualul centru comunal a jucat în toti acesti 250 de ani un rol central în viața comunei, deci proiectul lui de dezvoltare trebuie să aibă în vedere importanța socială tradițională a acestuia.

Foto galerie