Határozatok

HATÁROZATOK

2015. 12. 22-i 78. számú helyi tanácsi határozat alkalmazásának felfüggesztése

15. számú HATÁROZAT

Koronka Község 2016. évi helyi költségvetésének jóváhagyása

14. számú Határozat 4-es számú melléklete

14. számú Határozat 1-es számú Melléklete

14.Határozat

2015. szeptember 30-ig esedékes fő fizetési kötelezettségek késedelmi kamatainak eltörlése

13.Számú HATÁROZAT

Pintea Ioana Veronica tulajdonos által Koronka község köztulajdonába felajánlott adomány elfogadása

12. számú HATÁROZAT

Marosvásárhely Metropolisz Övezet Egyesület alapszabályzatának és alapító okiratának elfogadása

11. számú HATÁROZAT

A hatóság képviselőjének megbízásáról a víz- és szennyvízelvezetési szolgáltatásra eső árak és díjsz

10 számú HATÁROZAT

Koronka község polgármester szakapparátus szervezeti ábrájának és tisztségjegyzékének jóváhagyása

9. számú Határozat 1-es számú Melléklete

9. számú Határozat

A közalkalmazotti álláshelyek 2016-os évre vonatkozó betöltési tervének jóváhagyása

8számú HATÁROZAT

Szociális segélyek kedvezményezettjeit illető munkaórák elosztására irányuló helyi jelentőségű munká

7.számú HATÁROZat 1-es számú melléklete

7.számú határozat

Tánctanfolyamok tanítására irányuló szolgáltatási szerződés megkötése

6.számú HATÁROZAT

Üzemanyag biztosítása a Koronkai Rendőrörs felszereltségében lévő gépkocsi forgalmának kiegészítéséh

5.számú HATÁROZAT

Székelybós falu vízellátási és szennyvíz-elvezetési hálózat kialakítása nevű beruházás műszaki-gazda

4.számú HATÁROZAT

Orgona utca korszerűsítése nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyása

3. számú HATÁROZAT

Segesvári utcában a víz- és csatornahálózat bővítése nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak jóv

2. számú HATÁROZAT

Cserealja környéken óvoda építését célzó telekvásárlást illető elvi engedély

1.szűmú HATÁROZAT

webdesign by SigmaNet © 2017